E-Ticaret Sitelerinde Gelişmiş Segmentler

E-Ticaret Sitelerinde Gelişmiş Segmentler:
Google Analytics, web sitelerinin ziyaretçi ve trafik bilgilerini kapsamlı raporlarla açıklayan ücretsiz ve gerekli bir araç. 
Çoğu ücretli araca göre çok daha kapsamlı raporlar sunuyor. 
Google Analytics, özellikle SEO çalışmalarının etkisini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Google AdWords ile birleştirildiğinde ise, internet üzerinde yapılan her türlü kampanyanın (AdWords dışındaki reklam kampanyaları da buna dahil) değerlendirmesini daha iyi yapabiliyoruz.
Google Analytics‘de bulunan Gelişmiş Segmentler (Advanced Segments) ise ziyaretçi verilerini çeşitli faktörlere göre bölümleyebilmemizi sağlıyor.
Google Analytics Gelişmiş Segmentler özelliği sayesinde aşağıdaki gibi bölümlemeleri hızla yapabiliyoruz:

    * Sadece sosyal ağlardan siteye ulaşan trafik
    * 3 sayfadan fazla gezen ziyaretçilerin oluşturduğu trafik
    * Fransa, İngiltere ve Almanya’dan gelen ziyaretçiler
    * Sitede 10 saniyeden fazla kalan ziyaretçiler
    * Sepet miktarı 20 TL’den fazla olan ve siteye Ankara’dan ulaşan ziyaretçiler

Google, Analytics segment raporlarının “örneklenmiş verilere dayalı” olduğunu söylüyor. Google Analytics’e göre örneklenmiş veri raporunda, bazı rapor sonuçları, site ziyaretlerinin istatistiksel bir örneğinden yola çıkılarak tahmin ediliyor.
Google Analytics’in Gelişmiş Segmentler’de kullandığı örnekleme, bir rapordaki “Boyutlar” açılan menüsü kullanıldığında ve söz konusu segment için ortaya çıkan veriler 500.000’in üzerinde ziyaretçi çektiğinde oluşuyor. Örnekleme verileri, Google Analytics’in büyük veri kümeleri için hızlı bir şekilde rapor oluşturmasına olanak sağlıyor.
Kimi değerler için güven aralığı olarak “*” gösterilebiliyor. Bu, doğru bir tahminde bulunmak için yeterli veri olmadığı anlamına geliyor. Örneklenmiş bir veri raporunda bazı değerler tahminden ibarettir, bazılarıysa gerçek değerler olabiliyor. 
Tablodaki değerler her zaman tahmini. Pek çok raporda ” Y üzerinden X gönderildi ” gibi bir özet cümle bulunuyor. Bu cümlede, Y değeri (seçtiğiniz segmente ilişkin) her zaman bir tahmin. Grafikte ve puan kartında yer alan değerler gerçek değerler; ancak (tablonun altındaki filtre kutusunu kullanarak) tabloya bir filtre uygularsanız ziyaret grafiğinde ve puan kartında bulunan değerler de tahmini oluyor.

Published by myparmaksiz

Lecturer in Marketing, Data Scientist, Digital Marketer, Story Teller, AMA PCM®

One thought on “E-Ticaret Sitelerinde Gelişmiş Segmentler

Leave a Reply

%d bloggers like this: