Sosyal CRM Nedir?

Sosyal CRM nedir?
Sosyal CRM, markalar ile mevcut ve olası müşterileri arasında içten bir iletişim kurulmasını sağlayacak, müşterileri markayla intektif bir iletişime geçmeye teşvik edecek ve onları marka hakkında konuşmaya, yorum yapmaya yönlendirecek araç ve süreçlerin bütününe verilen isimdir. Sosyal CRM, müşteriyi marka hakkında konuşması için yüreklendirerek, satış, pazarlama, müşteri hizmetleri gibi çeşitli departmanlarla nasıl iletişime geçtiklerini daha iyi anlamaya çalışır.

PazarlamaDunyasi.com‘un Ağustos Sayısında’ki Ayın Reçetesi Bölümün’deki Sosyal CRM adlı makalemden alınmıştır.

Published by myparmaksiz

Lecturer in Marketing, Data Scientist, Digital Marketer, Story Teller, AMA PCM®

Leave a Reply

%d