Kapitalizm ve Komünizm

Bir komünist ekonomide tüm kaynaklar, yani yapılan, alınan ve satılan her şey, küçük bir yöneticiler grubu tarafından denetlenir. Bir kapitalist ekonomide eğer çok fazla çelik tesisi varsa, çelik arzımız fazla olur, fiyatlar düşer, çelik şirketleri para kaybeder, insanlar çelik hisseleri almayı ve bankalar çelik şirketlerine kredi vermeyi durdurur. Çelik şirketleri, üretimi kesmeye zorlanır ve genişlemek için para olmadığından, genişlemeyi durdurur.

Sonuç olarak, çelik şirketlerine yatırılmayan paralar, başka yerlerde, yani pazarları doymamış olan ve hala talep edilen ürünler için, ayakkabı fabrikaları, blujean fabrikaları, mesire yerleri, su kayağı tesisleri veya toplu konut projelerinin inşası için kullanılacaktır. Görüldüğü gibi Adam Smith’in Görünmez Eli her zaman üzerimizde.

Kaynak: Peter Lynch, Learn to Earn – A Beginner’s Guide to the Basics of Investing and Business

Published by myparmaksiz

Lecturer in Marketing, Data Scientist, Digital Marketer, Story Teller, AMA PCM®

Leave a Reply

%d bloggers like this: