Tüketici Güven Endeksi ve Yatırım Kararları?


Tüketici Güven Endeksi tüketicilerin Türk ekonomisinin şu anki durumu hakkındaki düşüncelerini ve gelecek ile ilgili beklentilerini gösteren ulusal bir ekonomik göstergedir. Endeks hesaplanırken aylık olarak belirlenmiş kitleye anket uygulanır. TUİK ve CNBC-E bu konuda detaylı hesaplamalar yapıyor.

Yöntem basit. Örneğin CNBC-E’nin sisteminde tüketicilere 5 soru soruluyor. Bu sorular tüketicilerin Türkiye ekonomisi, aile ekonomileri ve satınalma / yatırım kararlarıyla ilgili oluyor. Daha iyi / iyi, kötü, aynı, fikrim yok şeklinde cevap veren 704 deneğin yanıtları analiz ediliyor ve ortaya bir değer çıkıyor. Bu değer “Cari Dönem Değeri” olarak adlandırılıyor.

Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu gösteriyor.

Temmuz 2005’de 106,81 olan güven endeksi, Temmuz 2006’da 77,10 olmuş durumda.Yani % 28’lik bir azalım var. Temmuz 2005’te ise 1,33 YTL olan USD satış ise, Temmuz 2006’da 1,57 YTL olmuş. Yani Dolar da % 18 değer kazanmış. Buradan döviz kurundaki artışın tüketicinin güvenini daha da fazla bir oranda azalttığını anlıyoruz. Özellikle Türkiye’de döviz yükselince, faizlerinde yükselmesi ve borsanın düşmesi gerekir.

Ancak yatırım araçlarının son 1 senelik getirilerine baktığımız zaman ise borsanın (IMKB 100) 48,9’lik altından donra 33,52 ile en çok kazanım sağlayan ikinci araç olduğunu görüyoruz.

Buradaki çelişkiyi kim açıklayabilir?

Published by myparmaksiz

Lecturer in Marketing, Data Scientist, Digital Marketer, Story Teller, AMA PCM®

Leave a Reply

%d