SES grupları ve Segmentasyon

B to C yani tüketici bazlı çalışan firmalar (FMCG ve hazır giyim firmalarını örnek olarak verebiliriz) hedef pazarlarını seçerken segmente etmeyi yani bölümlemeyi severler. Bu şekilde pazarlama stratejilerini belirlemiş oldukları hedef kitleye göre şekillendirirler.

Pazarlama departmanları da zamanlarının çoğunluğunu hedefledikleri kitlenin özelliklerini anlayarak onlara en uygun ürün ve hizmeti sunmaya adarlar. Bu konularda reklam kampanyaları düzenlerler, özel promosyonlar hazırlarlar, ürünlerinin paketlerini veya mağazalarını hedef kitlelerine göre şekillendirirler v.b.

SES grupları pazarın segmentasyonunda başvurulan en temel tanımlardan bir tanesidir. Kısaca Sosyo Ekonomik Statü manasına gelmektedir. Hedef kitlelerin turum ve davranışlarının belirlenmesinde SES gruplarının etkisi büyüktür. SES grupları oluşturulurken sosyal hiyerarşi içerisinde kişiler yani tüketiciler değerlendirilir. Dolayısıyla, aynı SES grubundaki üyeler hemen hemen aynı statüye sahip olurken, diğer sınıfın üyeleri ya daha fazla ya da daha az statüye sahip olmaktadır.

SES gruplarının oluşumunda genel olarak aşağıdaki kriterler üzerinden değerlendirme yapılır:

  • Meslek
  • Eğitim
  • Gelir Seviyesi
  • Gelirin kaynağı
  • Yaşanılan evin tipi
  • Yaşanılan çevrenin yapısı
  • Sahip olunan mal, mülk (ev, yazlık, otomobil, elektronik eşya )

Mesela herhangi bir kişinin gelirinin iyi olması onun üst sınıfta yer alması için yetmemektedir. Bunun yanında iyi bir eğitim ve yaşanılan yerin de önemi vardır.

SES grupları A, B, C1, C2, D ve E olmak üzere 6 ana gruba ayırılırlar. Tabiiki bu grupların sahip oldukları genel özellikler her ülkeye göre değişmektedir. Türkiyede’de SES gruplarını ortak bir tanıma kavuşturmak için çalışmalar belli bir süredir yapılmaktaydı.

Araştırmacılar Derneği koordinasyonunda yapılan “Yeni Tanımları ile Türkiye’de SES grupları” araştırması AC Nielsen, AGB Media Research, Anahtar Araştırma, Akademetre, Bileşim, Frekans, Genar, GFK Türkiye, Kalita, KMG (HTP – Retailing Institute), Konsensus, Marka Medya, Millward Brown, Plus Remark, Recon, Stratejik Focus, Trend Group, Tria, Tns Piar, Yönelim araştırma şirketleri ile BİAK, TİAK ve Reklamverenler derneği öncülüğünde gerçekleşti. Bu çalışma Türkiye nüfusunu temsil eden 26 ilde, 8500 örneklem kullanılarak yapılmış. Eşya sahipliği ise güncelliğini çabuk yitirdiği için ölçekte yer almamış.

Rapordaki tanımlardan örnek verecek olursak:
A grubu bireyler: Hane reisi – eşi üniversite mezunu, annne babaları en az lise mezunu. Bu gruba ait hanelerde; intercom, asansör, parke-avize, kolorifer kullanımı, ev işlerinde ücretli yardımcı, internet bankacılığı kullanımı görülüyor. D ve E grubu olarak belirlenen grubun eğitim düzeyi ilkokul mezunu ve daha düşük. Bu gruptaki ayırıcı özelliklerden bazıları yeşil kart sahipliği, günlük tabak çabak kullanımı bakır – çinko, veresiye alışveriş, kredi kartı kullanımının yok denecek kadar az olması.

SES Grupları Dağılımı ( %) – 2006
Merkez Kır Toplam
A 1,5 -0 -1,1
B 12,2- 2,2 -9,1
C1 23,3- 8,9 -18,9
C2 31,8- 31,2- 31,6
D 23,3- 40,3 -28,5
E 7,9 -17,4 -10,8

Kaynakça: www.danismend.com, www.capital.com.tr, http://www.arastirmacilar.org

Published by myparmaksiz

Lecturer in Marketing, Data Scientist, Digital Marketer, Story Teller, AMA PCM®

Leave a Reply

%d